Kiwi Vine Guild

created by ravenphyre on 2021-03-31

This guild supports and nourishes the kiwi tree.

Plant Latin name Notes Actions
Carrot
Daucus carota sativus
Daucus carota sativus
No notes here! 🤷‍♂️
Note

No notes here! 🤷‍♂️

Catmint
Nepeta cataria
Nepeta cataria
No notes here! 🤷‍♂️
Note

No notes here! 🤷‍♂️

Currant Bush
Scaevola spinescens
Scaevola spinescens
No notes here! 🤷‍♂️
Note

No notes here! 🤷‍♂️

Elderberry Panax
Polyscias sambucifolia
Polyscias sambucifolia
No notes here! 🤷‍♂️
Note

No notes here! 🤷‍♂️

Grape
Vitis lanata
Vitis lanata
No notes here! 🤷‍♂️
Note

No notes here! 🤷‍♂️

Kiwi
Actinidia kolomikta
Actinidia kolomikta
No notes here! 🤷‍♂️
Note

No notes here! 🤷‍♂️

Lavender
Lavandula angustifolia
Lavandula angustifolia
No notes here! 🤷‍♂️
Note

No notes here! 🤷‍♂️

Lemon balm
Melissa officinalis
Melissa officinalis
No notes here! 🤷‍♂️
Note

No notes here! 🤷‍♂️

Marigold
Calendula officinalis
Calendula officinalis
No notes here! 🤷‍♂️
Note

No notes here! 🤷‍♂️

Marjoram
Origanum majorana
Origanum majorana
No notes here! 🤷‍♂️
Note

No notes here! 🤷‍♂️

Saskatoon berry
Amelanchier alnifolia
Amelanchier alnifolia
No notes here! 🤷‍♂️
Note

No notes here! 🤷‍♂️

Spinach
Spinacia oleracea
Spinacia oleracea
No notes here! 🤷‍♂️
Note

No notes here! 🤷‍♂️

Sweet potato
Ipomoea batatas
Ipomoea batatas
No notes here! 🤷‍♂️
Note

No notes here! 🤷‍♂️

Swiss Chard
Beta vulgaris flavescens
Beta vulgaris flavescens
No notes here! 🤷‍♂️
Note

No notes here! 🤷‍♂️

Thyme
Thymus vulgaris
Thymus vulgaris
No notes here! 🤷‍♂️
Note

No notes here! 🤷‍♂️

Turnip
Brassica rapa
Brassica rapa
No notes here! 🤷‍♂️
Note

No notes here! 🤷‍♂️